Συμβουλευτική για Παιδιά και Μαθητές

Εμείς με το παιδί μας / το παιδί μας με εμάς / το παιδί μας με το σχολείο

  • Να έχει υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη
  • Να αυξήσει την αυτοπεποίθησή του
  • Να μπορεί να διαχειρίζεται θέματα διαπροσωπικών σχέσεων με φίλους και συμμαθητές
  • Να μάθει τεχνικές διαβάσματος
  • Να διώξει το στρες των εξετάσεων
  • Να βάλει στόχους για το μέλλον
  • Να ζει με πληρότητα και ευτυχία
STUDENT_COUNSELING