Το τυπώνουμε και ξεκινάμε !!! Πολλά μπορούν να αλλάξουν σε ένα χρόνο ????