Σε σκέφτομαι…

Η σκέψη είναι η Αγκαλιά του μυαλού!!!