Σε περίπτωση που δεν σας το είπε κάποιος σήμερα … Είσαι μοναδικός \ μοναδική !!! Τα καταφέρνεις μια χαρά !!! Πιστεύω σε σένα!!! Να χαμογελάς σου πάει πολύ!!! Μπορείς!!! & τα καταφέρνεις!!! Κανένας δεν είναι όπως είσαι εσύ!!! & αυτή είναι η υπερδύναμη σου!!!