Σας παρακαλώ σταματήστε να λέτε «Σιγά και τι είναι ο γάμος; Ένα χαρτί που υπογράψαμε κάποτε είναι…» Να σας θυμίσω πως ακριβώς το ίδιο είναι και τα χρήματα, ένα κομμάτι χαρτί, αλλά κάθε μέρα εργάζεστε δυναμικά για αυτά …κάντε το ίδιο και για το γάμο σας λοιπόν!!!