Σίγουρα σε κάποιους αρέσουμε …όπως είμαστε …

Ας προσπαθούμε καθημερινά να γινόμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας… χωρίς να θέλουμε να είμαστε αρεστοί απο όλους, πρώτον γιατί αυτό πρακτικά δεν γίνεται και δεύτερον γιατί στους περισσότερους ανθρώπους δεν αρέσει καν ο ίδιος τους ο εαυτός!!! ????