Πολλές καταστάσεις μπορεί να μας ραγίζουν την καρδιά, να μας πονούν… Όμως συνήθως βελτιώνουν την «όραση» μας, τον τρόπο που βλέπουμε τις καταστάσεις και τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά μας! Μας δείχνουν τις αλήθειες!