Η δύναμη σου…

Κανένας δεν είναι εσύ!

Και αυτή είναι η Υπερδύναμη σου!