Είναι όλα υπέροχα, βρισκόμαστε στο σημείο που πρέπει να είμαστε για την ανώτερη εξέλιξη μας…επιλέγουμε να χαμογελάμε … και σε οτι μας κουράζει λέμε «ευχαριστώ δεν θα πάρω»