Διαλογισμός … για να βρούμε μέσα μας όλες τις απαντήσεις … γιατί όλη η ισχύς και η δύναμη του κόσμου βρίσκεται μέσα μας!!!