Δεν σε γερνάει η ζωή…

Δεν σε γερνάει η ζωή.

Οι σκέψεις σου σε γερνούν.

Οι φόβοι σου σε γερνούν.

Τα δεν μπορώ σου σε γερνούν.

(Jorge Bucay)